BỘ 6 TÚI ĐỰNG ĐỒ DU LỊCH

150,000đ 99,000đ

– Túi hộp lớn: 40 x 30 x 13cm
– Túi hộp trung bình: 31 x 28 x 13cm
– Túi hộp nhỏ: 30 x 21 x 13cm
– Túi dẹp lớn: 35 x 27cm
– Túi dẹp trung bình: 27 x 26cm
– Túi dẹp nhỏ: 26 x 17cm

 

BỘ 6 TÚI ĐỰNG ĐỒ DU LỊCH

150,000đ 99,000đ

Phụ kiện đi kèm