Liên hệ trực tiếp đến ValiTRIP

TRIP rất muốn nghe ý kiến của bạn về chất lượng dịch vụ khách hàng, hàng hóa, trang web hoặc bất kỳ chủ đề nào bạn muốn góp ý với TRIP. Những chia sẻ của bạn sẽ được TRIP ghi nhận và cải thiện tốt hơn mỗi ngày. Mọi thông tin xin  liên hệ theo địa chỉ:

 45 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

08 535353 88 / 0849 688 399

 info@valitrip.com

Tất cả các ngày trong tuần: 9:00-17:00

Hướng dẫn bản đồ đến Văn Phòng