Hiển thị một kết quả duy nhất

+
2,000,000đ
+
2,100,000đ
+
2,200,000đ
+
2,300,000đ
+
2,500,000đ
+
2,700,000đ
2,900,000đ